O NÁS

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a speváckych programov. V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska – Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s  kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi (napr. z fašiangového obdobia, zo svadby, na Jána a pod.).
Od roku 1989 je súbor bez zriaďovateľa a pracuje ako samostatný právny subjekt, ako záujmové združenie občanov. V septembri roku 1997 súbor podpísal zmluvu o pôsobení FS pri Žilinskej univerzite, s cieľom vytvoriť pre svojich členov za pomoci vedenia univerzity, lepšie podmienky pre svoju činnosť a získať do súboru viac študentov z vysokej školy. Vďaka tejto skutočnosti sa mu otvoril priestor na prezentáciu svojich aktivít na pravidelných prehliadkach vysokoškolských súborov Slovenska – Akademická Nitra a Akademický Zvolen.
Počas svojej histórie súbor absolvoval viac ako 1 900 vystúpení doma a v zahraničí v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom niekoľkých významných ocenení folklórnych súťaží a festivalov nie len doma, ale aj v zahraničí.

Dosiahnuté výsledky a úspechy (významné medzníky v živote súboru a ocenenia):
Akademická Nitra

 • 1998 – Laureáti – pásmo Chumčani sa zabávajú
 • 2000 – Laureáti – pásmo Čičmanská svadba
 • 2002 – cena za Važecké spevy
 • 2004 – cena za svadbu zo Zuberca
 • 2006 – cena za pastierske hry na salaši v Malatinej

Akademický Zvolen

 • 1999 – cena za Jánske spevy
 • 2001 – cena za štýlovú interpretáciu – pásmo Goral
 • 2003 – cena za spracovanie pastierskej tematiky z Terchovej
 • 2005 – cena za Fašiangy z Rajeckej kotliny
 • 2007 – cena za interpretáciu piesní z Kysúc a cena za scénické stvárnenie programového bloku Kysucké ozveny

Cena za interpretáciu a kroje na Celoslovenskej prehliadke blokov v Liptovskom Hrádku – 2000
Sicíia 1998 – Hlavná cena medzinárodného folklórneho festivalu v Caltavuture
Anglicko – Middelsbrough 1997 – svetový folklórny festival (3 x 1.miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3.miesto)

 • hlavná cena v kategórii – Spev veľké skupiny
 • hlavná cena v kategórii – Tanec malá skupina
 • hlavná cena v kategórii – Ľudové hudby
 • súbor bol vyhlásený za „Laureáta festivalu“

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a speváckych programov. V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska – Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s  kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi (napr. z fašiangového obdobia, zo svadby, na Jána a pod.).
Od roku 1989 je súbor bez zriaďovateľa a pracuje ako samostatný právny subjekt, ako záujmové združenie občanov. V septembri roku 1997 súbor podpísal zmluvu o pôsobení FS pri Žilinskej univerzite, s cieľom vytvoriť pre svojich členov za pomoci vedenia univerzity, lepšie podmienky pre svoju činnosť a získať do súboru viac študentov z vysokej školy. Vďaka tejto skutočnosti sa mu otvoril priestor na prezentáciu svojich aktivít na pravidelných prehliadkach vysokoškolských súborov Slovenska – Akademická Nitra a Akademický Zvolen.
Počas svojej histórie súbor absolvoval viac ako 1 900 vystúpení doma a v zahraničí v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom niekoľkých významných ocenení folklórnych súťaží a festivalov nie len doma, ale aj v zahraničí.

Dosiahnuté výsledky a úspechy (významné medzníky v živote súboru a ocenenia):
Akademická Nitra

 • 1998 – Laureáti – pásmo Chumčani sa zabávajú
 • 2000 – Laureáti – pásmo Čičmanská svadba
 • 2002 – cena za Važecké spevy
 • 2004 – cena za svadbu zo Zuberca
 • 2006 – cena za pastierske hry na salaši v Malatinej

Akademický Zvolen

 • 1999 – cena za Jánske spevy
 • 2001 – cena za štýlovú interpretáciu – pásmo Goral
 • 2003 – cena za spracovanie pastierskej tematiky z Terchovej
 • 2005 – cena za Fašiangy z Rajeckej kotliny
 • 2007 – cena za interpretáciu piesní z Kysúc a cena za scénické stvárnenie programového bloku Kysucké ozveny

Cena za interpretáciu a kroje na Celoslovenskej prehliadke blokov v Liptovskom Hrádku – 2000
Sicíia 1998 – Hlavná cena medzinárodného folklórneho festivalu v Caltavuture
Anglicko – Middelsbrough 1997 – svetový folklórny festival (3 x 1.miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3.miesto)

 • hlavná cena v kategórii – Spev veľké skupiny
 • hlavná cena v kategórii – Tanec malá skupina
 • hlavná cena v kategórii – Ľudové hudby
 • súbor bol vyhlásený za „Laureáta festivalu“

Ďakujeme Fondu na podporu umenia, že z verejných zdrojov podporil nákup, ušitie a revitalizáciu krojov a ďalších krojových súčiastok.