PODPORTE NÁS

Ak vás zaujala naša tvorba alebo činnosť a radi by ste nás v nej finančne podporili, môžete nám prispieť na č. účtu SK95 8330 0000 0027 0262 1695.

Môžete nás podporiť

• prevodom jednorázovo alebo pravidelne,
• hotovostným vkladom na účet,
• online platbami prostredníctvom Platobnej brány 24pay.

Pravidlá prijímania finančnej pomoci

Ďakujeme Fondu na podporu umenia, že z verejných zdrojov podporil nákup, ušitie a revitalizáciu krojov a ďalších krojových súčiastok.